Geschiedenis

Ons harmonieorkest zoals het nu bestaat heeft al vele jaren achter de rug. Met vallen en opstaan, veel of weinig leden, in goede en kwade dagen; maar toch konden we in 2012 ons 135-jarig bestaan vieren! Of waren het al 139 jaren? Hier is nogal wat onduidelijkheid over en dus dook onze secretaris in de geschiedenisboeken van de fanfare. Dit is een korte samenvatting van zijn opzoekingswerk.

 

Is onze fanfare gesticht in 1873 of in 1877? Vast staat het volgende: 


In het 'Reglement der fanfarenmaatschappijen van Holsbeek' uit 1888 wordt de heer Charles Van Tilt vermeld als voorzitter van onze fanfare. We gaan er dan ook vanuit dat hij onze eerste voorzitter was.

 

Tien jaar eerder, op 7 maart 1878 behandelde de gemeenteraad echter al een subsidieaanvraag van onze vereniging. Deze aanvraag bevatte onder meer de volgende zin: 'Remarquant que cette société, qui est fondée seulement depuis trois années, se compose déjà de 33 membres effectifs et 42 membres honoraires.'. Hieruit leiden we af dat onze fanfare ten laatste gesticht werd in 1875 en in 1878 al 33 spelende leden telde.

 

In de aanvraag worden ook de originele doelstellingen vermeld. Deze houden onder andere in dat de fanfare zich bezighoudt met muzikale opvoeding, dat ze over een goede muziekchef beschikt en dat ze financieel ondersteund moet worden.

 

We kunnen dus besluiten dat onze fanfare hoe dan ook in 1877 bestond en hiermee wellicht de oudste nog actieve vereniging in onze parochie is.

 

Daarnaast zijn we derde oudste VZW in Holsbeek. We kregen deze rechtsvorm, die we vandaag nog handhaven, in 1933. Op dat moment bestond de fanfare uit een muziek- en toneelafdeling waarvan de maximum leeftijd om aan te sluiten 55 jaar bedroeg. Vijf jaar later werd deze ouderdomslimiet echter al opgeheven. We repeteerden toen in zaal Tinel, waar momenteel het kantoor van Immo Horst gevestigd is.

 

In 1957 werd onze fanfare er bij Koninklijk Besluit toe gemachtigd om de benaming Koninklijke Fanfare Sint-Maurus te voeren, een titel die slechts kan worden toegekend na een bestaan van minstens 50 jaar. Bij de vernieuwing van de statuten in 1982 verdween de toneelafdeling uit het maatschappelijk doel en hoewel ons orkest in haar officiële benaming nog steeds als een fanfare wordt voorgesteld, leert de praktijk ons dat we momenteel naar buiten treden als een harmonieorkest. Deze benaming werd als alternatief opgenomen in onze statuten en mogen we dan ook officieel gebruiken.

Download
100 jaar Fanfare St. Maurus Holsbeek
Dit document werd in 1977 uitgegeven ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan.
100 jaar Fanfare St. Maurus Holsbeek.pdf
Adobe Acrobat document 2.6 MB

Restauratie vaandels uit 1881 en 1896

Onze harmonie heeft haar 2 eerste vaandels nog / terug in haar bezit. Het eerste vaandel dateert uit 1881, het tweede uit 1896. Van beide zie je hieronder een foto van de staat waarin ze zich bevonden.

Vaandel uit 1881

Vaandel uit 1896


Omdat we ons erfgoed in ere willen houden, besloten we in juni 2018 beide vaandels te laten restaureren. Omwille van de kosten die dit met zich meebrengt, is tot hiertoe enkel het eerste vaandel reeds in ere herstelt. De behandeling vatte aan op 15 april 2019 en werd afgerond in januari 2020. Het gerestaureerde vaandel uit 1881, zoals het hieronder is afgebeeld, is nu te bezichtigen in ons repetitielokaal.